Mijn visie op muziekles

Het geven van muziekles houdt voor mij in dat ik op anderen mijn kennis, vaardigheden en enthousiasme mag overdragen. Wat is er mooier dan dat?! Mijn streven is om bij eenieder eruit te halen wat erin zit, binnen de eigen mogelijkheden. Het komt erop neer dat ieder in feite een eigen lesprogramma heeft. In de les is dan ook, naast het gewone spelen van noten, alle ruimte om te leren spelen van akkoordsymbolen, samen te spelen en te leren om zelf te begeleiden. In de les speel ik dan ook regelmatig mee op één van mijn instrumenten. Dat is niet alleen leuk, maar zeker ook leerzaam. Door uit het hoofd te spelen (dat is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt!) word je veel vrijer op het instrument en kun je meer je gevoel in de muziek leggen (Engelsen zeggen: “play by heart”) en wordt ook een basis gelegd voor improvisatie.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen hun hele leven lang profijt kunnen hebben van hun pianoles, accordeonles, keyboardles of orgelles. Waarschijnlijk wel het belangrijkste daarvan is dat je van zelf muziek maken ook leert om beter te luisteren! Door zelf muziek te maken word je je meer bewust van datgene wat je hoort. Zo kan muziek een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen.

Maar laten we vooral niet vergeten dat zelf muziek maken ook heel veel plezier kan geven. Dat zie ik dan ook als mijn belangrijkste taak: ervoor zorgen dat mensen plezier hebben én houden in het zelf muziek maken. Dit houdt onder meer in dat ik mij met zeer uiteenlopende muziekstijlen bezighoud: van klassiek tot new age, van volksmuziek tot pop en van blues tot rock. Zie ook Muziekfragmenten. Waar nodig maak ik eigen arrangementen om muziek toegankelijk en geschikt te maken voor leerlingen of voor een gelegenheid.

Cor Auwerda op de piano